/Program.html Program
slide

Program

SESJA PLENARNA:

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji: powitanie uczestników 
Artur Olszewski – Członek Zarządu PROFES Sp. z o.o. Sp. k.
dr Irena Tomys, Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

10.15 – 10.45 PREZENTACJA 1
Zarządzanie kompetencjami – definiowanie pojęcia, czynniki sukcesu i popełniane błędy
Grzegorz Filipowicz, Prezez HRport oraz Business Partner ForFuture, Ekspert HR

10.45 – 11.15 PREZENTACJA 2
Cele, zakres i uwarunkowania kulturowe zarządzania kompetencjami oraz strategiczny kontekst kompetencji, HRM i celów biznesowych
Prof. nadzw. dr hab. Marzena Stor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11.15 – 11.30 PREZENTACJA 3
„Agile Based Competency Management” – charakterystyka projektu
Johann Laister, MERIG

11.30 -11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.15 PREZENTACJA 4
Zarządzanie kompetencjami w wybranych przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii i Polsce – wyniki badań międzynarodowego projektu badawczego pt. „Agile Based Competency Management”
Prof. nadzw. dr hab. inż. Teresa Kupczyk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

12.15 – 12.45 PREZENTACJA 5
Identyfikacja, ocena i rozwój kompetencji w Polsce, Hiszpanii i Austrii
Dr Joanna Kubicka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

12.45 – 13.15 PREZENTACJA 6
Badanie kompetencji w oparciu o testy sytuacyjne (Metoda CAWC) Agile Based Competency Management
Artur Olszewski, Krzysztof Mironowicz, PROFES

13.15 – 14.00 Lunch

SESJA WARSZTATOWA:

14.00 – 15.00 WARSZTATY - sesja pierwsza:
WARSZTAT1: 
“CAWC in practice: Assess yourself and interpret your result!"- metoda badania kompetencji z praktycznego punktu widzenia
Yazid Isli, Hominem Challenge

WARSZTAT2: 
Uberyzacja HR. Jak działy HR mogą wykorzystać potencjał nowych technologii w zakresie zarządzania wiedzą i kompetencjami? - Na przykładzie najszybciej rosnącego start-up'u HR w Polsce HCM Deck
Szymon Janicki, HCM Deck, ekspert HR Tech

WARSZTAT3: 
Kompetencje przyszłości - rekrutacja, budowanie zaangażowania oraz rozwijanie talentów XXI wieku
Dr Paulina Woźniak

WARSZTAT4: 
Narzędzia oceny kompetencji w Assessment i Development Center
Karolina Fodrowska, psycholog zarządzania, coach, Competence Lab

15.00 - 15.15 przerwa kawowa
15.15 – 16.15 WARSZTATY - sesja druga
j.w.