/Prelegenci.html Prelegenci

Prelegenci

Grzegorz Filipowicz

Ekspert HR. Prezes HRport oraz Business Partner ForFuture, współpracownik HRtec oraz Fundacji Obserwatorium Zarządzanie. Wykładowca kilku uczelni (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa). Członek ASTD (American Society for Training & Development) oraz ISPI (International Society for Performance Management). Współzałożyciel Human Resources Development Claster. Certyfikowany konsultant HPI. Posiada ponad 20- letnie doświadczenie w branży szkoleniowo – konsultingowej. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) jak również licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.

Teresa Kupczyk

Profesor nadzw. dr hab. inż. w Instytucie Zarządzania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Doktorat i habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu (Executive MBA). Ukończyła Washington Professional Development Program oraz School of Professional & Extended Studies na American University w Waszyngtonie w USA. Jest wieloletnim praktykiem w zarządzaniu przedsiębiorstwem na najwyższych stanowiskach kierowniczych, zarządzaniu edukacją i projektami. W latach 2011-2016 pełniła funkcję Prorektora ds. naukowo- badawczych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jest wykładowcą akademickim i naukowcem, oraz autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji kierowniczych, kobiet w zarządzaniu i imigrantów.

Marzena Stor

Profesor nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Kierownik Katedry Zarządzania i Dyrektor Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA. Doktorat i habilitacja w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Studiowała w Polsce i USA. Magister lingwistyki stosowanej i magister filologii angielskiej. Specjalizuje się w strategicznym międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Autorka ok. 100 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczyła w ponad 20 projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Otrzymała wiele nagród za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznawane przez władze uczelni i renomowane stowarzyszenia naukowe. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty HRM, korporacje ponadnarodowe, zarządzanie kompetencjami, interpersonalna komunikacja biznesowa, strategie biznesowe i zarządzanie międzynarodowymi zespołami.

Artur Olszewski

Założyciel i członek zarządu PROFES®. Odpowiada za rozwój zespołu oraz produktów doradczych i szkoleniowych w obszarach: zarządzania kompetencjami, wsparcia sprzedaży i zastosowań nowoczesnych technologii w procesach rozwoju pracowników. Zdecydowany zwolennik koncepcji zwinnego zarządzania kompetencjami. Był uczestnikiem "Coaching Program" organizowanego przez Ośrodek Doradztwa Gospodarczego KIG - GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Eschborn i uzyskał stopień doradcy gospodarczego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Posiada dyplom ukończenia m.in. podyplomowej Szkoły Biznesu oraz Treningu dla Przedsiębiorców przy Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Posiada licencję na realizację badań kompetencyjnych: Leadership Effectiveness Analysis™ oraz Sales Performance Assessment™ firmy MRG, Team Development Analysis firmy Tornak Groep oraz badań opartych na Situational Judgment Tests firmy e-peers.

Krzysztof Mironowicz

Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu komunikacji, zarządzania, budowania zespołu, sprzedaży, obsługi Klienta, budowania wizerunku, public relations i media relations. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał przygotowując programy szkoleń oraz prowadząc szkolenia m.in. dla Departamentów Sprzedaży, Obsługi Klienta oraz Managerów HR. Obszar managerski poznał dogłębnie od strony praktycznej, przez kilkanaście lat zarządzając Grupami Producenckimi TVP, a także koordynując prace związane z realizacją wielkoformatowego pomnika w centrum Wrocławia. Pogłębiał praktyczne umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe aktywnie pozyskując sponsorów różnego rodzaju realizacji medialnych oraz społecznych. Wcześniejsze doświadczenia trenerskie, m.in. w takich dyscyplinach jak komunikacja czy sztuka profesjonalnej prezentacji, budował pracując jako redaktor programów telewizyjnych oraz osoba prowadząca audity komunikacyjne w przedsiębiorstwach. Jako trener brał udział w projektach PROFES® dla firm takich jak: KGHM, Polska Miedź S.A., Poczta Polska, Polski Rejestr Statków, JTT Computer, PPH Gąsior S.A., FPHU Wiśniowski, Isoglas, Sanha Polska, Avans Polska, Elmsteel Polska.

Joanna Kubicka

Wykładowca z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizuje badania na temat zmian w zarządzaniu w obliczu współczesnych zmian otoczenia. Posiada wieloletnią praktykę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w szczególności edukacyjnymi i kulturalnymi. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki. Stopień dr uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Karolina Fodrowska

Asesor, Konsultant HR. Psycholog zarządzania, doświadczony diagnosta, certyfikowany asesor Assessment/Development Center EY, dyplomowany coach (WSB), obecnie także w procesie akredytacji International Coaching Federation ACC; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2008 r. jako konsultant zewnętrzny wspiera klientów biznesowych w zakresie tworzenia skutecznej polityki personalnej i zwiększania motywacji pracowników, ekspert i doświadczony lider projektów w zakresie diagnozy kompetencji zawodowych - m.in. za pomocą Assessment/Development Center, oceny 360⁰, testów psychometrycznych, jako konsultant i asesor AC/DC zrealizowała projekty w zakresie badania kompetencji pracowników m.in. dla: ULTIMO S.A., KRUK SA, Credit Agricole, Ernst&Young Audit, IKEA Industry Poland, Jeronimo Martins, DHL Express, SKANSKA SA, Volvo, Teva Pharmaceuticals, STOCK, TAURON.

Szymon Janicki

Ekspert HR Tech w firmie HCM Deck, prelegent i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji w obszarze HR Tech. Doradzał przy wdrażaniu technologii HR w takich firmach jak Allianz, Leroy Merlin, GE. Prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. HCM Deck to technologiczny start-up'ie, którego inwestorem jest Rafał Sonik (zwycięzca rajdu Dakar), który oferuje rozwiązanie w obszarze data-driven HR, pomagający w zarządzaniu miękkim HR i pozwalającym pozbyć się wszechobecnych w HR plików excel.

Paulina Woźniak

Doktorantka SGH w Warszawie, obszar badań naukowych skoncentrowany wokół czynnika ludzkiego. Odpowiada i kreuje politykę personalną Grupy Kapitałowej. Swoją Karierę zawodową zaczynała w Biznesie, HR od niemal 10 lat. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacyjnego podejścia do Biznesu oraz Kreowania Innowacyjnej Polityki Personalnej. Mocno osadzona w biznesie ze strategicznym spojrzeniem na Zarządzanie organizacją. Uwielbia czytać książki z zakresu psychologii człowieka.